Služby

Mikrobiologická laboratoř

Provádíme tyto zkoušky na vzorcích zdravotnických prostředků:

  • Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků (určení celkového počtu živých mikroorganismů)
  • Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků (zkoušky na specifické mikroorganismy)
  • Zkouška na sterilitu

Balení

  • Balení zdravotnických prostředků probíhá v čistých prostorách třídy C a D za použití moderního strojního vybavení.
  • Balení splňuje zdravotní požadavky a garantuje neprodyšnost. Potisk a značení dle požadavků.

Dále provádíme

  • Odhad populace mikroorganismů na předmětu (biozátěž) dle ČSN 11737–1,2
  • Validace sterilizační dávky dle ISO 11137