Bioster a.s.

Společnost BIOSTER, a.s., je tradičním českým výrobcem širokého spektra zdravotnických prostředků od programu první pomoci až po unikátní produktovou řadu hemostatik a přípravků pro léčbu chronických ran Traumacel. Dlouhodobě spolupracuje s řadou akademických pracovišť a klade velký důraz na vlastní vědecký vývoj a kontinuální inovace produktů. Jako první uvedla na trh moderní krytí Traumacel Biodress na bázi oxidované celulózy z bavlny, pro léčbu chronických ran. BIOSTER, a.s., rovněž poskytuje na českém a slovenském trhu službu radiační sterilizace.

Environmentální politika

Ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování patří, včetně prevence a trvalého snižování znečišťování, k prioritám BIOSTER, a. s.

Vedení BIOSTER, a.s. Veverská Bítýška ustanovuje v rámci své strategie ochrany životního prostředí ke snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku, v rámci níž se zavazuje:

 • k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se BIOSTER , a. s. zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti
 • k neustálému zlepšování enviromentálního profilu organizace
 • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
 • k prevenci znečišťování životního prostředí
 • ke zvyšování povědomí zaměstnanců a v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb a výrobků na životní prostředí
 • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám.

Historie

 • 1972 – založení Centra radiačních technologií
 • 1973 – zahájen vývoj hemostatik Traumacel na bázi oxidované celulózy z bavlny
 • 1981 – vyvinuta nová plošná forma Traumacel
 • 1992 – na trh uveden program první pomoci
 • 1993–1997 – vývoj a uvedení na trh speciálních vojenských kapesních obvazů OKAP a MIKROB
 • 1998 – BIOSTER, a.s., je certifikován v souladu s legislativou podle standardů EU: ČSN EN ISO 9001:95, EN 46001:98, EN ISO 13485:1996, směrnice Rady Council Directive 93/42/EHS, EN 552
 • 2001 – představena nová sprejová forma hemostatika Traumacel S wet
 • 2002 – zahájen vývoj zdokonalené plošné formy hemostatika Traumacel
 • 2004 – uvedena inovovaná sprejová forma hemostatika Traumacel S Dry a zdokonalená plošná forma Traumacel
 • 2005–2007 – inovace technologie a výrobního procesu oxidované celulózy z bavlny
 • 2008 – na trh uvedeno moderní krytí Traumacel biodress na bázi oxidované celulózy z bavlny pro léčbu akutních a chronických ran
 • 2008 – představená inovovaná sterilní vstřebatelná hemostatická síťka Traumacel TAF light
 • 2010 – na trh uvedena dvě nová krytí Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect

Spolupráce s akademickými institucemi

Společnost BIOSTER, a.s. dlouhodobě spolupracuje s významnými výzkumnými ústavy, odbornými pracovišti a inovuje hlavní produktové portfolio. Na výzkumu a vývoji produktů se podílejí tato pracoviště:

 • VŠ chemicko-technologická v Praze
 • Masarykův onkologický ústav
 • FN u sv. Anny v Brně
 • VUT v Brně
 • VŠ báňské v Ostravě
 • UP LF Olomouc, Ústav lékařské chemie a biochemie

Společnost BIOSTER, a.s., nabízí široké portfólio produktů od programů první pomoci až po unikátní produktovou řadu hemostatik a přípravků pro léčbu chronických ran Traumacel. Společnost je certifikována podle přísných evropských standardů a všechny produkty jsou opatřeny CE známkou.

Produktové portfolio společnosti Bioster

 • Chirurgická operativa (hemostatika)
 • Bioaktivní krytí pro léčbu chronických ran
 • Program první pomoci: RESCUE sety, izotermické fólie
 • Ostatní zdravotnický materiál
 • Služba radiační sterilizace

Certifikáty a testy

Bioster, a. s., je certifikovanou společností – držitelem certifikátů ISO 9001 a 13485. Všechny produkty mají CE značku.

Fotogalerie