Reference

Jako tradiční český výrobce zdravotnických prostředků nacházíme dlouholeté a spokojené zákazníky v mnoha oborech. Naše produkty na bázi oxidované celulózy z řady Traumacel pro hojení ran a chirurgii využívají nemocnice, ambulantní specialisté, praktičtí lékaři i agentury domácí péče a domovy pro seniory.

S programy první pomoci jsou spokojeni především hasiči, záchranáři, ale i autodopravci a pracovníci v důlním průmyslu. Naše výrobky používají i mnohé domácnosti při poskytování první pomoci, ošetření chronických ran, ale také u běžných poranění.

Produkty, které naše společnost vyrábí, využívají zdravotníci v řadě zemí světa na několika kontinentech a s dalšími rozvíjíme úspěšnou spolupráci.

Radiační stanice zákazníkům nabízí kompletní servis a služby radiační sterilizace. Výrobci zdravotnických prostředků u nás provádějí sterilizaci širokého spektra různých druhů materiálů, ať už se jedná o chirurgické rukavice, transfúzní sady, obvazový materiál nebo jiné zdravotnické prostředky. K dalším spokojeným zákazníkům se řadí výrobci plastů, elektrických izolací nebo kabelů. Sterilizace gama zářením je také vhodná k ošetření uměleckých či historických předmětů, keramiky a skla.

Společnost Bioster dlouhodobě spolupracuje s řadou akademických institucí, výzkumných ústavů a zdravotnických pracovišť. Náš vysoce kvalifikovaný vědecký tým klade důraz na rozvoj vlastního výzkumu a kontinuální inovaci produktů. Na výzkumu a vývoji se podílejí především tato pracoviště:

  • UK v Praze
  • UP LF v Olomouci
  • VŠ Báňská v Ostravě
  • VŠ Chemicko-Technologická v Praze
  • VUT v Brně
  • Masarykův onkologický ústav v Brně
  • FN u sv. Anny v Brně
  • FN Olomouc
  • FN Na Bulovce
  • FN Hradec Králové
  • Nemocnice Podlesí, a. s.
  • Soukromá dermatovenero­logická klinika DOST