Úspěšná léčba ran hojících se per secundam

12. 7. 2011

Úspěšná terapie rány hojící se per secundam

Lenka Polášková FN Bohunice, Chirurgická klinika

O sekundárním hojení mluvíme tehdy, jestliže rána nebyla chirurgicky uzavřena, nebo se po sutuře z různých příčin (infekce, obezita, špatná výživa okrajů) rozpadla. Takovéto rány se hojí granulací a postupnou epitelizací od okrajů nestejně širokou jizvou. Při hojení ran per secundam se pomalu tvoří granulační tkáň na spodině rány. Rána má sekreci podle míry hnisavého procesu. Po několika týdnech vzniká tuhá jizva s různě velkým kožním defektem. Sekundární hojení rány vzniká u ran, u kterých je nějakým způsobem narušeno normální hojení. Postupně dochází k novotvorbě vaziva v podobě granulační tkáně, celá rána je prosycena serózní tekutinou, která pokud se retinuje, je podkladem seromu. Pokud serózní tekutina zasychá, na povrchu rány vzniká krusta. Dojde-li k infikaci granulační tkáně, je naopak serózní tekutina dobrým živným prostředím pro bakterie. Rána epitelizuje šířením epitelu z okrajů rány a velmi často dochází k rychlejšímu růstu granulační tkáně než epitelu, který potom přeroste okraje rány a vzniká obraz tzv. živého masa, tento stav je nutno řešit chirurgicky, protože granulační tkáň způsobuje zástavu epitelizace. Následkem sekundárního hojení je široká, hypertrofická, zpočátku růžová až sytě červená jizva, která časem bledne.

Více informací o zkušenostech s léčbou ran hojících se per secundam najdete v našich kazuistikách: http://www.traumacel.cz/…a-ena-65-let