Politika kvality firmy BIOSTER, a. s.

28. 3. 2024

Společnost BIOSTER, a.s. je tradičním českým výrobcem zdravotnických prostředků z oxidované celulózy určených k zástavě krvácení a léčbě chronických ran, dodávaných na trh zejména pod obchodními značkami Traumacel, Traumastem, Emoxicel a Celstat. BIOSTER, a. s. rovněž poskytuje službu radiační sterilizace a balení.

BIOSTER, a. s. je certifikována dle ČSN EN ISO 13485:2016, ČSN EN ISO 9001:2016 a SVP. Tím vedení společnosti potvrzuje profesionální a inovativní přístup s moderními principy řízení firem. V souladu s požadavky těchto systémů managementu kvality na udržování a zlepšování, vedení vyhlašuje následující politiku kvality, platnou a závaznou pro všechny zaměstnance společnosti:

  1. Vždy se soustředit na špičkovou kvalitu, maximální účelnost a skutečné potřeby zákazníků a poskytovat výrobky a služby, které splňují očekávání a požadavky našich zákazníků i požadavky legislativní.
  2. Pokračovat ve zlepšování kvality u stávajících výrobků a služeb.
  3. Expandovat na nové trhy a rozvíjet se.
  4. Efektivně využívat zdroje a vytvářet optimální prostředí pro fungování procesů.
  5. Pokračovat v úsilí o zvyšování odborných znalostí pracovníků na všech pozicích

a podporovat povědomí o důležitosti jejich činností, přínosů i odpovědností.

6. Dlouhodobě spolupracovat s řadou akademických pracovišť a klást důraz na vlastní vývoj a kontinuální inovaci produktů.

Aby byla zachována účinnost systému řízení, vedení se zavazuje určovat směr, poskytovat zdroje a podporovat zavedený systém řízení vyhlašováním interních cílů kvality a ukazatelů výkonnosti procesů (KPI).