HUMANITÁRNÍ POMOC PRO UKRAJINU

2. 3. 2015

Poděkování Českého červeného kříže společnosti Bioster, a.s. za spolupráci při dodávce zdravotnického materiálu na území válečného konfliktu.