Traumacel TAF Light

Vysoce účinná inovovaná hemostatická síťka s větší plošnou hmotností a nasákavostí

Traumacel TAF Light je vysoce účinná hemostatická síťka z oxidované celulózy. Traumacel TAF Light zajišťuje rychlou a efektivní hemostázu, minimalizuje peroperační a časné postoperační krevní ztráty a komplikace, eliminuje rizika pro krevní převody, má významné antibakteriální účinky, podílí se na akceleraci biochemických procesů a podporuje proces hojení.

Traumacel TAF Light představuje jedinečnou formu oxidované celulózy vhodnou pro zástavu kapilárního venózního a velmi malého arteriálního krvácení, k zástavě difúzního krvácení z resekčních ploch parenchymatózních orgánů, svalů či ohraničených tělních dutin. Díky svým jediněčným vlastnostem, jako je větši flexibilita, nasákavost, přilnavost a rychlá efektivní hemostáza, zlepšuje operativní techniku. Mechanické vlastnosti Traumacelu TAF Light zajišťují velmi dobrou manipulovatelnost i po nasáknutí krví, a tím je Traumacel TAF Light velmi vhodný pro laparoskopické či endoskopické operace.

Traumacel TAF Light je absolutně biodegradabilní, stoprocentně biokompatibilní a atraumatický. V organismu se dokonale vstřebává a nemusí se odstraňovat z rány, což eliminuje riziko recidivy krvácení, traumatizace pacienta a narušení hojivého procesu.

Vstřebává se v organismu do 8 dnů od aplikace, čímž odpadá možnost ukládání do tkání a buněk a eventuálního pozdního nežádoucího dráždění.

Traumacel TAF Light snižuje náklady na léčbu.

Indikace: Traumacel TAF Light je vhodný pro použití ve všeobecné a digestivní chirurgii, plastické chirurgii, cévní a hrudní chirurgii, neurochirurgii, ortopedii, gynekologii, urologii, stomatologii a dalších příbuzných oborech. Velká aplikační šíře umožňuje použití u výkonů prováděných klasicky, laparoskopicky, v robotické chirurgii i u endoskopických zákroků. Traumacel TAF Light je vhodný k zástavě difúzního kapilárního, venózního a malého arteriálního krvácení, ale také k prevenci krvácení v časném pooperačním průběhu. Traumacel TAF Light představuje jedinečnou formu použití ve všech oblastech zástavy difúzního krvácení z resekčních ploch parenchymatózních orgánu, svalů či ohraničených tělních dutin (např. malé pánve) bez kontraindikací.
Kontraindikace: Zástava tepenného krvácení.
Složení:

10 ks v balení

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.