Traumacel FAM Strata

Sterilní vláknitý vstřebatelný hemostatický materiál

Traumacel FAM Strata je vyrobený z jednovrstvého netkaného materiálu (složení 100% oxidovaná celulóza). Zajišťuje rychlou a efektivní lokální hemostázu, obvykle do 2 minut, nicméně doba potřebná k dosažení hemostázy závisí na druhu operace a intenzitě krvácení. Traumacel FAM Strata minimalizuje peroperační i časné postoperační krevní ztráty a komplikace, má významné antimikrobiální účinky, podílí se na akceleraci biochemických procesů, podporuje proces hojení. Je atraumatický a v organismu stoprocentně biodegradabilní do 8 dní od aplikace a to bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Vstřebatelnost prostředku závisí na několika faktorech, zejména na použitém množství prostředku, stupni saturace krví a charakteru tkáně.

Všechny druhy netkané formy Traumacelu FAM mají ve srovnání s pletenou formou (Traumacel TAF, Traumacel TAF Light) vyšší absorpční schopnost. Produkt má dostatečně pevnou strukturu, při aplikaci ho lze přichytit stehem a nebo jednoduše oddělit požadované množství a pomocí aplikátoru hemostatikum umístit i na místa, která jsou jinak hůře dostupná.

Indikace: Traumacel FAM Strata je vyroben z jednovrstvé netkané textilie, je kompaktní a uplatní se zejména při endoskopických operacích. Je maximálně přizpůsobivý, takže jej lze výborně použít při konzervativních i miniinvazivních zákrocích především v oblasti urologie, gynekologie, kardiovaskulární chirurgie, všeobecné i periferní vaskulární chirurgie.
Kontraindikace: Traumacel FAM není indikován na zástavu silnějšího žilního a tepenného krvácení. Při některých druzích operací musí být hemostatikum po dosažení hemostázy vyjmuto.
Expirace:2,5 roku
Rozměry:2,5x5 cm, 5x10 cm, 10x10 cm, 10 ks v balení
Složení:

100% oxidovaná celulóza

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.