Traumacel ENDO Applicator

Open-surgery adhesive/sealant applicator, single-channel

Traumacel ENDO Applicator je flexibilní manuální nástroj na jednorázové použití, určený k aplikaci vstřebatelného hemostatického prášku Traumacel PULVIS (harmonika) na povrch chirurgických ran při různých medicínských indikacích zahrnujících endoskopicky prováděné zákroky (např. laparoskopicky, thorakoskopicky, a jiné).

Výrobek má užitečnou délku 38 cm. Délku aplikátoru je možné přizpůsobit aktuální potřebě. Na požadovanou délku jej lze zastřihnout ostrými nůžkami.

Úplné informace o chirurgickém hemostatickém prášku Traumacel PULVIS (harmonika), který se pomocí Traumacel ENDO Applicatoru aplikuje, najdete v návodu k použití tohoto prášku.

Indikace: Výrobek je určený k nanášení hemostatického prášku Traumacel PULVIS (harmonika) na povrch chirurgických ran při různých medicínských indikacích zahrnujících endoskopicky prováděné zákroky (např. laparoskopicky, thorakoskopicky, a jiné).
Kontraindikace: Výrobek nikdy neaplikujte přímo do cév, jelikož tím vzniká nebezpečí rozsáhlé intravaskulární koagulace. Nepoužívejte výrobek ke kontrole krvácení post-partum nebo při menoragii. Neaplikujte výrobek do močového měchýře nebo močové trubice. Neaplikujte výrobek do očí. Výrobek je kontraindikován při známé nesnášenlivosti umělých hmot.
Rozměry:5 ks v balení

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.