Využití Traumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

12. 7. 2011

Retrospektivně-prospektivní studie MUDr. Pavel Zbořil, PhD.

I. chirurgická klinika FNOL OLOMOUC 2010

V naší retrospetivně-prospektivní studii jsme se zaměřili na možnost ovlivnění hojení perianálních defektů po excisi perianální duplikatur pomocí preparátů Traumacel Pulvis a Traumacel TAF Light. Sledovali jsme zejména dobu pooperačního krvácení, dobu hojení, délku a charakter ranné sekrece, bolestivost a výsledek hojení resp. kosmetický efekt. Cílem naší studie bylo zjistit, zda preparáty Traumacel Pulvis a Traumacel TAF Light signifikantně zlepšují hojení perianálních defektů ve srovnání s kontrolní skupinou. Rovněž jsme hodnotili výhody různých aplikačních forem jak z hlediska subjektivního vnímání, tak objektivně dle sledovaných parametrů.

Více informací najdete na adrese: http://www.traumacel.cz/…-duplikatur2